Prihlásiť

Sociálna poradňa - Otázky a odpovede

Táto stránka je miestom pre Vaše otázky. Prostredníctvom poradne Vám odpovieme na otázky týkajúce sa sociálneho problému, ktorý riešite, prípadne Vám poradíme, ako by ste mali postupovať. Služba poradne je anonymná a bezplatná.


Svetlana Sedlačková

Dobrý deň. Dostávala som čiastočný invalidný dôchodok 255 eur. Teraz mi priznali celý invalidný.O akú sumu aspoň približne pôjde? Ďakujem

piatok, 24. jún 2016, 07:27
Administrátor

Poistenec bol od 10. januára 2016 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2016 je 10,9930 EUR.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 10. januára 2016 sa určí nasledovne:
0,9616 x 41,3261 x 10,9930 = 436,90 EUR mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor)

Suma dôchodku sa následne odo dňa priznania zvýši o 1,70 EUR t.j. o pevnú sumu zvýšenia invalidného dôchodku ustanovenú v § 1 písm. e) opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 283/2015 Z. z. na 438,60 EUR mesačne

piatok, 24. jún 2016, 13:45

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png