Prihlásiť
 • photo01.jpg
 • photo02.png
 • photo03.jpg
 • photo04.jpg
 • photo05.jpg
 • photo06.jpg
 • photo07.jpg

 

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) z dane 
pre právnické osoby.
 

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2017 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako občianskemu združeniu Dúha nádeje), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2016 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať občianskemu združeniu Dúha nádeje 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:

 • IČO: 42210933
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Dúha nádeje o.z.
 • Sídlo: Zdravotnícka 6, Nové Zámky, 940 52, SK

4. Novinka od roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť občianskemu združeniu Dúha nádeje, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov. 
 
 

Naši partneri

1.jpg2.jpg3.png4.jpg5.jpg6.png7.png8.png